Meniu
Coș

Politica de confidenţialitate

Politica de confidențialitate

 

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate vă furnizăm informații importante despre modul în care Inova Pharma S.R.L. gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responabilul nostru cu Protecția Datelor dacă doriți detalii cu privire la prelucrările noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastră. Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta online, pe site-ul www.qvit.ro.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Inova Pharma garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Inregistrarea datelor este făcuta doar in scopul autorizat de utilizator: comertul online, respectiv onorarea comenzilor transmise online prin intermediul site-ului www.qvit.ro si comunicarea informatiilor referitoare la produsele din portofoliul propriu prin e-mail. Comunicarea informatiilor referitoare la produse (newsletter) se realizeaza doar daca ați bifat “DA” la întrebarea de mai jos.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Inova Pharma?

DA NU

 

Informatiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal vor putea fi utilizate de catre Inova Pharma doar pentru onorarea comenzilor transmise si comunicarea informatiilor referitoare la produsele din portofoliul propriu prin e-mail.

Inova Pharma nu incurajeaza transmiterea mesajelor electronice nesolicitate, nu furnizeaza adrese de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.qvit.ro . De asemenea, Inova Pharma nu divulga datele personale ale utilizatorilor niciunei persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul utilizatorului explicit in acest sens.

La cererea autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau alte verificari legale, datele personale vor putea transmise in conformitate cu legile in vigoare.

Inova Pharma confera dreptul utilizatorului de a modifica sau sterge datele de contact pe care le-a inregistrat. De asemenea, orice utilizator poate alege să renunțe la primirea informațiilor despre produsele Inova Pharma prin apăsarea linkului “Unsuscribe” prezent în partea de jos a e-mail-ului.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Inova Pharma prin imputernicitii Mipado Web si firma de curierat Fan Courier are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare livrarii produselor comandate online. Refuzul dvs.determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Inova Pharma şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Mipado Web si firma de curierat Fan Courier (procesarea si livrarea comenzilor).

Conform Legii nr. 677/2001, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre Inova Pharma și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;

Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permita Inova Pharma să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegala, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date; în cazul in care compania nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar companiei pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastră;

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,

persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea; datele au fost prelucrate ilegal; ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională.

Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat companiei într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Inova Pharma, office@qvit.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

În cazul în care în termen de 15 zile de la înaintarea cererii către operator, nu primiți un răspuns scris la solicitarea dumneavoastră (cu excepția cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil), vă puteți îndrepta cu o plângere scrisă, datată şi semnată către:

Autoritatea Națională de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Adresa : B-dul Magheru nr. 28-10, sector 1, București, România.

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

tel: +40.318.059.211;

fax: +40.318.059.602;

Pentru mai multe detalii puteți consulta pagina de internet: www.dataprotection.ro

MODIFICĂRI LA ACEASTA POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către companie după cum va fi necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă rugăm să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.